Beastgrave – Primal Lair

Kolorystyka: Zgodnie z sugestią producenta

Ilość modeli: 6

Poziom malowania: Podstawowy

Data: 11-2019

Client
Prywatne Zlecenie